Hướng dẫn sử dụng chữ ký số VINA

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng chữ ký số VINA

1. CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ TOKEN

Để cài đặt chương trình quản lý Token, người sử dụng (NSD) hãy thao tác như sau:

 • Cắm VINA-CA USB Token vào khe cắm USB của máy tính. Nếu máy tính của NSD đang chạy trình duyệt Firefox, hãy tắt tạm thời trước khi cài đặt.
 • Một ổ đĩa CD ảo sẽ tự động xuất hiện như hình dưới, hãy chạy file vinaca_loader.exe để cài đặt chương trình quản lý token.
 • Sau khi cài đặt xong, NSD sẽ thấy logo VINA của chương trình quản lý này nằm dưới thanh Notification Bar như sau:

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng chữ ký số VINA

 • Sau khi cài đặt xong, NSD sẽ thấy logo VINA của chương trình quản lý này nằm dưới thanh Notification Bar như sau:

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng chữ ký số VINA

 • Để chạy chương trình quản lý Token, NSD có thể:
  • Cách 1: Click đúp vào logo VINA trên Notification Bar.
  • Cách 2: Chạy chương trình theo đường dẫn sau:Start Programs VINA-CA Token Vina-CA Token Manager

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng chữ ký số VINA

Giao diện chương trình quản lý token của VINA-CA như sau:

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng chữ ký số VINA

2. ĐỔI TÊN TOKEN:

Để đổi tên Token, NSD hãy vào mục Thay đổi tên token, điền tên mới và chọn Đồng ý. NSD chú ý là viết tên Token không kết thúc với 1 khoảng trắng.

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng chữ ký số VINA

3. ĐỔI MÃ PIN CỦA TOKEN

Mã PIN mặc định của VINA-CA USB Token là “12345678”. Mỗi khi điền mã PIN của Token, NSD hãy chú ý tắt chế độ gõ tiếng Việt để tránh việc điền sai mã PIN ngoài ý muốn nhiều lần dẫn đến hiện tượng bị khóa Token.

 • Để đổi mã PIN, NSD hãy vào mục Thay dổi mã PIN, điền mã PIN cũ, mã PIN mới, sau đó chọn Đồng ý.

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng chữ ký số VINA

4. XEM THÔNG TIN CHỨNG THƯ SỐ

 • Để xem thông tin CTS trong USB Token, NSD hãy vào Đăng nhập, điền mã PIN và chọn Đồng ý.

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng chữ ký số VINA

 • NSD sẽ thấy các thông tin về chứng thư số, xin ví dụ như sau: o Tên chủ sở hữu chứng thư số

o Tên vùng nhớ trong USB: 21B6D14CFE5507 …. o Chứng thư số, khóa công khai, khóa bí mật.

Để xem chi tiết thông tin chứng thư số, NSD hãy Double click vào tên chủ sở hữu chứng thư số.

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng chữ ký số VINA

 • Để xem số Serial của chứng thƣ số, trong cửa sổ Chương trình quản lý Vina-CA token, NSD hãy chọn tab Details, chọn mục Serial Number.

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng chữ ký số VINA

3. HƯỚNG DẪN KÊ KHAI THUẾ QUA MẠNG

3.1. ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ KÊ KHAI THUẾ

 • Để sử dụng dịch vụ kê khai thuế qua mạng, người nộp thuế (NNT) cần nộp hồ sơ đăng ký cho cơ quan thuế (CQT) quản lý trực tiếp (Mẫu 01/ĐK-KĐT.
 • Dưới đây là ví dụ về các thông tin khi lập hồ sơ:
  • CQT: Cục Thuế Thành Phố Hồ Chí Minh
  • Tên NNT: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỮ KÝ SỐ VINA
  • MST: 0309612872
  • Đăng ký khai thuế điện tử từ ngày: 15/10/2012
  • Số serial CTS: 54 04 43 D7 0A 26 72 90 1D 6A B2 06 C1 28 38 B8
  • Tên tổ chức chứng thực chữ ký số công cộng: VINA-CA
  • Thời hạn sử dụng CTS: từ ngày 12/10/2012 đến ngày 11/10/2013
  • Địa chỉ thư điện tử: info@vina-ca.vn
  • Điện thoại: 0839208142
 • Cơ quan thuế sẽ gửi lại cho doanh nghiệp thông tin về tên đăng nhập hệ thống iHTKK và mật khẩu đăng nhập lần đầu qua địa chỉ thư điện tử.

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng chữ ký số VINA

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng chữ ký số VINA

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng chữ ký số VINA

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng chữ ký số VINA

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng chữ ký số VINA

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng chữ ký số VINA

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng chữ ký số VINA

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng chữ ký số VINA

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng chữ ký số VINA

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng chữ ký số VINA

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng chữ ký số VINA

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng chữ ký số VINA

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng chữ ký số VINA

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng chữ ký số VINA

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng chữ ký số VINA

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng chữ ký số VINA

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng chữ ký số VINA

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng chữ ký số VINA

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng chữ ký số VINA

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng chữ ký số VINA

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng chữ ký số VINA

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng chữ ký số VINA

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng chữ ký số VINA

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng chữ ký số VINA

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng chữ ký số VINA

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng chữ ký số VINA

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng chữ ký số VINA

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng chữ ký số VINA

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng chữ ký số VINA

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng chữ ký số VINA

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng chữ ký số VINA

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng chữ ký số VINA

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng chữ ký số VINA

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng chữ ký số VINA

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng chữ ký số VINA

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng chữ ký số VINA

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng chữ ký số VINA

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng chữ ký số VINA

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng chữ ký số VINA

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng chữ ký số VINA

....Đang cập nhật.